स्थानीय सरकारका निम्ति गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली ISO 18091:2019

कुनै पनि देशमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक संस्था हो । आफ्ना नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्न विभिन्न सेवाहरू निष्पक्ष रुपमा प्रदान गर्नु मुख्य जिम्मेवारी बोकेर बसेका स्थानीय सरकारसँग अवसरका साथसाथै धेरै चुनौतीहरु पनि रहेका हुन्छन् । समाजका हरेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, राजनीतिक, नैतिक आदि पक्षहरुलाई सन्तुलनमा राख्दै जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्न पक्कै पनि सहज छैन । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले उपलब्ध स्रोत र प्रक्रियाहरुलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति एक प्रणालीको रूपमा मिलेर काम गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । यही सन्दर्भमा International Organization for Standardization (ISO) द्वारा विकसित स्थानीय सरकारका निम्ति गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (ISO 18091:2019) को बारेमा तल चर्चा गरिएको छ ।

 

ISO एक स्वतन्त्र, गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यस संस्थामा हाल १६७ राष्ट्रिय स्तरका निकायहरूको सदस्यता रहेको छ । यस संस्थाले सदस्य राष्ट्रहरूको विशेषज्ञता र स्वैच्छिक सहमतिमा आधारित वैज्ञानिक, बजार सान्दर्भिक अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरु विकास गरी विश्वस्तरमा विद्यमान विभिन्न चुनौतीहरुको समाधान प्रदान गर्दछ । हालसम्म यस संस्थाले २४००० भन्दा बढी मापदण्डहरुको विकास गरिसकेको छ । नेपाल पनि सन् २०१४ देखि यस संस्थाको पूर्ण सदस्य रहेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ब्यूरो (NBSM) नेपालको राष्ट्रिय मानक निकाय हो । पूर्ण सदस्यको हैसियतले नेपालले ISO का विभिन्न प्राविधिक र नीति बैठकहरूमा भाग लिएर र मतदान गरेर ISO मानक विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथसाथै ISO का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुलाई बेच्न र आफ्नो देशमा अवलम्बन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

 

Read More